DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN

Berikut nama-nama Pimpinan Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu:

No.  Nama Pimpinan Masa Jabatan Detail
 1.  Drs. Supardi.  (1976 s.d 1984) Drs. Supardi 
 2.  Drs. Nasrullah Syarkawi, SH. (Pjs)   (1984 s.d 1987)
 3.  Drs H. Fahruddin Hamid, SH.  (1987 s.d 1995) Drs. H. Fahruddin Hamid S.H 
 4.  Drs. H. Abdul Kadir Ahmadie, SH.  (1997 s.d 2003) Drs. H. Abdul Kadir Ahmadie SH
 5.  Drs. H. Akhmad Syahmudi, SH., MH.  (2003 s.d 2005) Drs. H
 6.  Drs. H Harjuddin Abdul Jabar, SH.  (2005 s.d 2007) Drs.H.Hardjuddin 
 7.  Drs. H. Tarsi, SH., MHI.  (2007 s.d 2014) Drs. H. TARSI, SH, MHI.JPG
 8.  Drs. H. Amir Husin, S.H.  (2014 s.d 2016) zxzxzzzxsadsads 
 9.  Dra. Hj. St. Masyhadiah D., MH.  (2016 s.d 2019) IMG 2571 
 10.  Drs. H. Alpian, S.H.I., M.H.I  (2019 s.d 2020) IMG 7717 
 11.  Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H  (2020 s.d Sekarang) IMG 9390


Sedangkan pejabat Panitera/Sekretaris sejak awal berdiri Pengadilan Agama Pelaihari hingga sekarang adalah:

 1. Syahbuddin Mukhlis, BA. (1976 s.d 1983).
 2. Drs. H. Masruyani Syamsuri, SH., MH. (1983 s.d 1990).
 3. Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad. (1990 s.d 1996).
 4. Drs. Elya. (1996 s.d 1999).
 5. Drs. M. Padelan. (1999 s.d 2001)
 6. Drs. H. Juhri. (2001 s.d 2005).
 7. Samsul Muhana, S.Ag. SH.(2005 s.d 2010).
 8. Drs. Sulaiman S.Ag. (2010 s.d 2012).
 9. Drs. Abdul Mujib. (2012 s.d 2015).

Kemudian pejabat Sekretaris sejak diberlakukannya peraturan baru mengenai perubahan struktur organisasi adalah:

 1. H. Yusriansyah (2015 s.d 2018).
 2. H. Fitrian Noor, S.H.I., M.H (2019 s.d 2020)
 3. Nursila Sari, S.Sos., M.M (2020 s.d Sekarang)

Pejabat Panitera adalah:

 1. H. Gazali, SH (2016 s.d 2020).
 2. Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag (2020 s.d Sekarang)